Farmacia Maria Cristina Maciñeira Sanjurjo, A Coruña
Avenida Hercules, 91, A Coruña.