Farmacia Maria Sagrario Dovale Ferreiro, A Coruña
Avenida Arteixo, 6, A Coruña.